Nº REGISTRO:

0815110V

REG. NUMBER:

NOMBRE:

NAME:

FECHA:

DATE:

09/10/2021

EL HACHMI NAJAR

DNI - PASAPORTE

DNI - PASSPORT:

X3806158A

NEGATIVO

SARS-CoV-2 RNA PCR